Alla dessa dagar
2017
Almanackan har numera begåvats med en mängd "speciella dagar" eller temadagar. Men de kyrkliga dagarna består, även om deras ursprungliga innehåll kan gå de flesta av oss förbi. De har dock en egenskap som de "nya" dagarna bara kan drömma om – de är röda.
    Det har blivit så många olika temadagar att de ofta konkurrerar om samma datum. FN har t.ex. skapat så många temadagar att FN faktiskt ofta kolliderar med FN.
    Reservation för eventuella felaktigheter.
Namnsdagar
datumföljd  
januari–mars
  april–juni
  juli–september
  oktober–december
bokstavsföljd  
a–g
  h–o
  p–ö
 
Juni 2017
1
Mjölkens dag (FAO); Mobilfria dagen
Vecka 22
2
 
 
 
3
 
 
 
4
Pingstdagen  Världsd. f. barn som blivit offer för aggr. (FN); Assistansens d.
 
5
Danmarks grundlagsdag; Världsmiljödagen (FN)
Vecka 23
 
6
Nationaldagen Sv. flaggans d.; Frukt. d.; Dagen-D; Färskpotatis-silll. d.
 
 
7
Punkens dag
 
8
Världshavsdagen
 
 
9
Ålands självstyrelsedag; Internationella arkivdagen
 
10
 
 
 
11
Heliga trefaldighets dag
 
 
12
Världsd. mot barnarbete (ILO); Int. d. ff. bemannade rymdfärder
Vecka 24
 
13
Naturismens dag; Världsstickningsdagen
 
 
14
Int. blodgivard. (WHO)
 
15
Chaufförens dag
 
 
16
Bloomsday (James Joyce – Ulysses)
 
 
17
Islands nat.dag; Världsd. f. bekämp. av ökenutbr. o. torka
 
18
1:a efter trefalifghet  Int. picknickd.; Pionens d.; Husbilens d.
 
 
19
 
Vecka 25
 
20
I;nternationella surfdagen; Världsd. för flyktingar
 
 
21
Sommarsolståndet Världsmusikd.; Int. ALS-dagen
 
22
 
 
 
23
Midsommarafton  FN:s d. för offentliga tjänster (FN)
 
 
24
Midsommardagen  Johannes döparens dag
 
25
Johannes Döparens dag
 
 
26
Världsolidaritetsd. f. tortyroffer (FN) 1)
Vecka 26
 
27
 
 
 
28
 
 
 
29
 
 
 
30
Pilsnerkorvens dag
 
 
 
1) Världsdagen mot missbruk av och olaglig handel med narkotika (FN)